به گزارش گیل خبر، تیتر و عکس نخست امروز روزنامه وال استریت ژورنال نیز به زلزله نپال اختصاص یافته است و در تیتر نخست آن آمده است: «جستجوی شوم در ویرانه های زلزله»