به گزارش گیل خبر، نشریه بین المللی فارن پالسی در گزارشی، تعدادی از دختران سران جهان را که بدلایل مختلفی همچون فساد مالی و غیره دچار سوء شهرت شده اند را نام برده است. گلنارا کریموا در این فهرست گلنارا کریموا دختر ...