به نام محرومان، به کام سرمایه داران؛
پشت پرده ویلاهای روستایی 30 میلیاردی در رشت!
2 خرداد 02

گیل خبر/ سرویس اقتصادی- در دهه هشتاد و پس از مازندران نوبت گیلان رسید که برخی از سرمایه داران، زمین های بکر و ارزان را به کمک امضاهای طلایی و با سواستفاده از طرح های شهرسازی، تبدیل به هزاران شهرک ...