گیل خبر/ "کارن امیدی" اولین موزه خصوصی ایران با موضوع "جنگ جهانی دوم" را با مجوز اداره میراث فرهنگی سال ۱۴۰۰ در زادگاهش لاهیجان تاسیس کرد.

علاقه وی باعث شد از کودکی در سفرهایش به نقاط مختلف دنیا ، اشیاء و همچنین ...