علت تاخیر در پرداخت حقوق اسفندماه معلمان و فرهنگیان، اختلاف محاسبات وزارت آموزش و پرورش و سازمان برنامه و بودجه درباره نحوه اجرای قانون رتبه‌بندی معلمان بوده است.گیل خبر/ به گزارش ایرنا، تاخیر در پرداخت حقوق اسفند فرهنگیان که در ...