گیل خبر/ سرویس استانی- در حالی که قدم‌های نهایی برای ثبت جهانی ماسوله در یونسکو برداشته می‌شود، شاهد رانش وسیع تنها راه ارتباطی به این شهر تاریخی هستیم.

گزارش‌ها حاکی از آن است که به دلیل شدت بارش‌ها و طغیان رودخانه، ...