سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی نسبت به طرحی تحت عنوان «مجازات اظهارنظر افراد مشهور پیش از مقامات رسمی» واکنش نشان داد.گیل خبر/ به نقل از تسنیم؛ کاظم دلخوش سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی درباره ...