مهندس سید مهدی نقوی سرپرست سازمان منطقه آزاد انزلی با سرگئی میلوشکین مدیر عامل منطقه ویژه لوتوس آستراخان به صورت تصویری گفتگو کرده و در خصوص سازوکارهای توسعه مناسبات فی مابین در چارچوب کریدور شمال-جنوب و اتحادیه اقتصادی اوراسیا به ...

به گزارش گیل خبر، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت:هیچگاه خواسته فرهنگیان عزل وزیر نبوده بلکه خواسته آنها تامین اساس منزلت اجتماعی و پرداخت های حقوقی و مسایلی از این دست است. جواد هروی درباره استیضاح فانی اظهار داشت: استیضاح ...

رییس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی:بورسیه های اعطا شده قانونی است به گزارش گیل خبر، رییس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در مجلس گفت: در نامه ای به وزیر علوم به صورت رسمی نظر کمیسیون اصل 90 درباره بورسیه ها اینگونه ...