گیل خبر/ علی کتمان- اختلافات بین استانداری گیلان و برخی نمایندگان با وزارت بهداشت و بخشی از جریان اصولگرایی استان در خصوص انتصاب سرپرست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی گیلان می تواند سلامت و امنیت بهداشتی استان سالمند گیلان ...