ردپای اینترنت طبقاتی در آیین نامه حمایت از فریلنسرها؛
«اینترنت با سطح دسترسی مناسب» برای افراد اعتبارسنجی شده
5 آذر 01

در آیین نامه حمایت از فریلنسرها، بحث اینترنت طبقاتی مطرح و تأکید شده برخی افراد به سطح خاصی از اینترنت دسترسی خواهند داشت.گیل خبر/ به نقل از دیجیاتو؛‌ آیین‌نامه حمایت از فریلنسرها در چندین ماده و تبصره منتشر شده که ...