حادثه آتش سوزی در ساعت ۱۴:۱۹ ظهر روز یک شنبه ۱۷ مهر ۱۴۰۱ به مرکز فرماندهی آتش نشانی رشت اطلاع داده شد.گیل خبر/ سریعا ۳۳ آتش نشان و افسر ارشد بهمراه ۱۲ خودروی اطفایی ، آبرسان و پشتیبان دستگاه تنفسی ...