اتحادیه فوتبال اروپا روسیه را از یورو ۲۰۲۴ کنار گذاشت.گیل خبر/ به گزارش ایسنا و به نقل از اسپورت، تبعات حمله روسیه به اوکراین همچنان ورزش این کشور را تحت تاثیر خود قرار داده است.

این بار اتحادیه فوتبال اروپا روسیه ...