گیل خبر/ مسابقات سپک تاکرا ساحلی قهرمانی باشگاه های کشور با حضور ۱۱ تیم در قالب ۶۴ نفر و در سه گروه به مدت دو روز به همت انجمن سپک تاکرای کشور و هیئت انجمن های ورزشی منطقه آزاد انزلی ...