رئیس سازمان مدیریت بحران کشور گفت: قوه قضاییه می‌تواند در امر پیشگیری از بحران‌ها اقدامات موثری انجام دهد و از وقوع جرایم در این بخش نیز جلوگیری کند.گیل خبر/ به گزارش ایسنا، محمدحسن نامی در جلسه مشترک امروز با معاون اجتماعی و ...

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور گفت: پیش‌بینی می‌شود که کشور بیش از ۲ میلیون ویلا در کشور وجود دارد که در آنها استخر بنا شده است که لازم است یک دوره ۳ تا ۵ ساله تعطیل باشند تا ما ضربات ...