رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری رشت: علت ومیزان خسارت در دست بررسی است.گیل خبر/ به نقل از صداوسیما؛ رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری رشت گفت: ۳۵ آتش نشان و افسر ارشد بهمراه ۱۱ خودروی ...