سفارت کشورمان در باکو اخبار مبتنی بر بسته بودن مرزهای زمینی، هوایی و دریایی ایران بر روی گردشگران خارجی به ویژه کشورهای همسایه را رد کرد.گیل خبر/ به نقل از باشگاه خبرنگاران،به دنبال انتشار اخباری در زمینه بسته بودن مرزهای ...