رئیس جمهور در ششمین اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر:
همکاری کشورهای ساحلی خزر با توجه به تحولات بین المللی اهمیت فزاینده ای یافته است
8 تیر 01

رئیس جمهور کشورمان دریای خزر را دریای همکاری دانست و اظهار داشت: همکاری‌های کشورهای ساحلی خزر بخصوص با توجه به تحولات بین‌المللی اهمیت فزاینده‌ای یافته است و این تعامل نه تنها موجب رونق اقتصادی و افزایش رفاه ملت‌های ما می‌شود، ...