عمارت زیبای باغ فردوس که به نام موزه سینما برای ما شناخته شده است، روزگاری خانه دوستعلی خان معیرالممالک بود. کسی که نخستین بذر گوجه فرنگی را در حیاط این عمارت کاشت اما نمی‌دانست خاصیت این میوه خوشرنگ چیست و ...