گیل خبر/  معرفی شهدای روحانی گیلان: یکی از شهدای فاجعه فیضیه طلبه جوانی به نام سید یونس بود. سید یونس حسینی آغوزبنی (معروف به حسینی رودباری) در سال ۱۳۱۱ در آغوزبن رودبار به دنیا آمد و تحصیل خود را از ...