بر اساس آخرین آماری که وجود دارد به ۷۸ میلیون و ۳۵۲ هزار و ۸۵۶ نفر یارانه نقدی و به ۶۰ میلیون نفر یارانه معیشتی پرداخت شده است.گیل خبر/ به نقل از باشگاه خبرنگاران؛ زمستان سال قبل براساس لایحه بودجه ...