وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در تازه ترین اظهارات خود با هشدار به شهروندانی که تاکنون واکسن کرونا را تزریق نکرده اند، گفت: این گروه از شهروندان از دریافت خدمات دولتی محروم خواهند شد.

گیل خبر/ ایرنا: وزیر بهداشت، درمان ...

۴۶ درصد افراد بالای ۱۲ سال گیلان دز سوم واکسن کرونا را دریافت کرده اند.گیل خبر/ به نقل از صداوسیما؛ سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی گیلان امروز گفت: تاکنون حدود یک میلیون و ۲۰ هزار نفر از جمعیت بالای ۱۲ سال ...