رضا حقی؛
دعای اکستریم لانگ شات!
11 فروردین 01

گیل خبر/ رضا حقی

خدایا گناهان ما را ببخش، خدایا پدر و مادرم را بیامرز، خدایا بلا را از کشور ما دور کن، خدایا سال جدید را سال خوبی برای ما قرار بده، خدایا به ما سلامتی بده، چقدر از خدا ...