دانشگاه علوم پزشکی تبریز پیرو اخبار منتشره در مورد انتصاب حجت الاسلام دکتر جلائی نوبری به ریاست دانشکده پیراپزشکی، با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: انتصاب ریاست دانشکده با رعایت نظر اکثریت اعضا و از گروهی که بیشترین عضو هیات علمی ...