وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف شد ضمن دهک بندی درآمدی همه خانوارهای یارانه بگیر، به حذف یارانه نقدی و طرح معیشتی خانوارهای پردرآمد اقدام کند.گیل خبر/ به نقل از ایرنا؛ در نشست علنی روز چهارشنبه(۱۱ اسفندماه) مجلس شورای ...