نوشین میربلوک
روز ِ بی رنگ ِ قلم
14 تیر 01

گیل خبر/ نوشین میربلوک

سده‌ها پیش در ایران باستان، تیرگان (سیزدهم تیرماه) یکی از مهم‌ترین جشن‌های ایران باستان بوده که آئین‌های مخصوصی داشته و یکی از آن‌ها پاسداشت قلم بوده است. یکی از دلایلی که برای این جشن ذکر شده، ...

نوشین میربلوک
مشکلات معیشتی درزنان سرپرست خانوار
21 بهمن 00

گیل خبر/ نوشین میربلوک

رشد زنان سرپرست خانواده وکاهش سن این قشر از معضلاتی است که آنها دچار آسیب های اجتماعی جدی میکند.

مرگ ومیر ،بیماری ،اعتیاد همسرو همچنین آمار بالای طلاق درجامعه امروز ازدلایل این روند افزایشی است.
حمایت جامع ودرستی نیز ...