سخنگوی علوم پزشکی گیلان عنوان کرد؛
روزهای پایانی تزریق نوبت اول واکسن کرونا در گیلان
6 آذر 00

سخنگوی علوم پزشکی گیلان، با بیان اینکه به روزهای پایانی تزریق نوبت اول واکسن کرونا در استان نزدیک می شویم، گفت: تاکنون ۹۲.۲ جمعیت بالای ۱۲ سال استان نوبت اول واکسن کرونای خود را دریافت کردند.گیل خبر/ به نقل از ایسنا؛ ...