بر اساس آخرین شنیده‌های گیل خبر بزودی شاهد انتصابات جدید در حوزه های مدیریتی گیلان خواهیم بود.گیل خبر/ سرویس سیاسی: در این راستا شنیده ها حکایت از انتصاب قریب الوقوع سرهنگ پاسدار حسین مصطفی پور به عنوان معاون سیاسی امنیتی ...