گیل خبر/ به نقل از صدا وسیما، دبیر علمی کمیته ملی کرونا گفت:

ما نظر کمیته علمی در خصوص بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها را با در نظر گرفتن همه جوانب فردا به ستاد ملی کرونا اعلام خواهیم کرد تا درباره آن ...