دبیر کمیته علمی کشوری مقابله با کرونا مطرح کرد؛
هشدارِ بروز پیک ششم کرونا در کشور / اُمیکرون خفیف نیست
21 دی 00

دبیر کمیته علمی کشوری مقابله با کرونا ضمن تشریح چرایی گرفتاری کشورهای اروپایی در پیک جدید با سویه اُمیکرون و همچنین خطر واکسن‌نزده‌ها در ایجاد پیک ششم در کشور، گفت: بر خلاف تصور ایجاد شده، ‌اُمیکرون می‌تواند سنین بالا را ...

عضو کمیته علمی کشوری مقابله با کرونا درباره وضعیت کرونای اُمیکرون در کشور و همچنین مباحثی مبنی بر سویه دلمیکرون کرونا توضیح داد.گیل خبر/ به گزارش ایسنا، دکتر طلعت مختاری آزاد - استاد گروه ویروس‌شناسی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران ...

دبیر کمیته علمی کشوری مقابله با کرونا اعلام کرد؛
خطر پیک جدید کرونا با واریانت اُمیکرون/ تصویب تزریق دُز بوستر برای سنین ۱۸ تا ۶۰ سال
7 آذر 00

دبیر کمیته علمی کشوری ستاد مقابله با کرونا با اشاره به نگرانی‌ها از واریانت "اُمیکرون" در سطح جهان و ایران و خطر بروز پیک‌هایی از بیماری، در عین حال از تصویب تزریق دُز بوستر (یادآور) واکسن کرونا برای سنین ۱۸ ...

دبیر کمیته علمی مقابله با کرونا در کشور، با اشاره به شروط این کمیته برای بازگشایی مدارس، دانشگاه ها، سینماها و ...و همچنین هشدار نسبت به پیک ششم بیماری در کشور، گفت: نظر جمعی کمیته علمی درباره این بازگشاییها تا ...