نمایندگان مجلس با دو فوریت و یک فوریت لایحه  حذف ارز ترجیحی مخالفت کردند این لایحه به صورت عادی در دستور کار مجلس قرار گرفت.گیل خبر/ به گزارش ایسنا، در جلسه علنی امروز یکشنبه نمایندگان مجلس به بررسی تقاضای دو فوریت ...