گیل خبر/ مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت اعلام کرد: بر اساس آخرین به روز رسانی ها، تعداد شهرهای با وضعیت قرمز همانند هفته های گذشته ۰ بوده و تعداد شهرهای با وضعیت نارنجی از ۴ به ۷ ...

گیل خبر/ وزارت بهداشت اعلام کرد:بر اساس آخرین به روز رسانی‌ها، تعداد شهرهای با وضعیت قرمز همانند هفته‌های گذشته بوده و تعداد شهرهای با وضعیت نارنجی نیز از ۴ به ۳ شهر کاهش یافت

همچنین تعداد شهرهای با وضعیت زرد از ...

گیل خبر/ وزارت بهداشت اعلام کرد:بر اساس آخرین به روز رسانی‌ها، تعداد شهرهای با وضعیت قرمز مانند هفته گذشته صفر است و تعداد شهرهای با وضعیت نارنجی نیز از ۷ به ۴ شهر کاهش یافته است.

تعداد شهرهای با وضعیت زرد ...

گیل خبر/ وزارت بهداشت اعلام کرد:بر اساس آخرین به روز رسانی ها، تعداد شهرهای با وضعیت قرمز از ۱ به صفر و تعداد شهرهای با وضعیت نارنجی نیز از ۱۲ به ۷ شهر کاهش یافت.

همچنین تعداد شهرهای با وضعیت زرد ...

گیل خبر/ مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت اعلام کرد:بر اساس آخرین به روز رسانی ها، تعداد شهرهای با وضعیت قرمز از ۳ به ۱ و تعداد شهرهای با وضعیت نارنجی نیز از ۱۷ به ۱۲ شهر کاهش ...

گیل خبر/ وزارت بهداشت اعلام کرد:بر اساس آخرین به روز رسانی ها، تعداد شهرهای با وضعیت قرمز از ۴ به ۳ و تعداد شهرهای با وضعیت نارنجی نیز از ۲۶ به ۱۷ شهر کاهش یافت.

همچنین تعداد شهرهای با وضعیت زرد ...

گیل خبر/ وزارت بهداشت اعلام کرد:بر اساس آخرین به روز رسانی ها، تعداد شهرهای با وضعیت قرمز از ۰ به ۴ و تعداد شهرهای با وضعیت نارنجی نیز از ۱۹ به ۲۶ شهر افزایش یافت.

همچنین تعداد شهرهای با وضعیت زرد ...

گیل خبر/ به نقل از ایسنا:بر اساس آخرین به‌روزرسانی‌ها، تعداد شهرهای با وضعیت قرمز مانند هفته های گذشته، در عدد صفر باقی ماند و تعداد شهرهای با وضعیت نارنجی از ۱۸ به ۱۹ شهر رسید.

تعداد شهرهای با وضعیت زرد از ...

گیل خبر/ وزارت بهداشت اعلام کرد:براساس آخرین به روزرسانی‌ها، تعداد شهرهای با وضعیت قرمز همانند هفته‌های گذشته، در عدد صفر و تعداد شهرهای با وضعیت نارنجی نیز به ۱۸ شهر رسید.

قرمز: ۰ شهر
نارنجی: ۱۸ شهر
زرد: ۱۹۲ شهر
آبی: ...

تعداد شهرستان‌ها با رنگ‌بندی آبی کرونایی در گیلان، بر اساس تازه‌ترین ارزیابی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی از هشت به ۱۱ شهرستان افزایش یافت.

گیل خبر/ به گزارش ایرنا، بر این اساس شهرستان‌های املش، آستارا، آستانه اشرفیه، بندرانزلی، رشت، ...

گیل خبر/ وزارت بهداشت اعلام کرد:بر اساس آخرین به روز رسانی‌ها، تعداد شهرهای با وضعیت قرمز همانند هفته گذشته، در عدد صفر ماند و تعداد شهرهای با وضعیت نارنجی از ۳۵ به ۲۰ شهر کاهش یافت.
همچنین تعداد شهرهای با ...

گیل خبر/ وزارت بهداشت اعلام کرد:بر اساس آخرین به روز رسانی ها، تعداد شهرهای با وضعیت قرمز از ۶۴ به ۸ شهر و تعداد شهرهای با وضعیت نارنجی از ۱۶۳ به ۱۱۶ شهر کاهش یافت.

همچنین تعداد شهرهای با وضعیت زرد ...

گیل خبر/ وزارت بهداشت اعلام کرد: بر اساس آخرین به روز رسانی ها، تعداد شهرهای با وضعیت قرمز از ۱۰۶ به ۶۴ شهر کاهش و تعداد شهرهای با وضعیت نارنجی از ۱۵۶ به ۱۶۳ شهر افزایش یافت.

 همچنین تعداد شهرهای با ...

گیل خبر/ مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت اعلام کرد:بر اساس آخرین به روز رسانی ها، تعداد شهرهای با وضعیت قرمز از ۷۸ به ۱۰۶ و تعداد شهرهای با وضعیت نارنجی از ۱۸۴ به ۱۵۶ شهر رسید.

همچنین تعداد ...

آخرین وضعیت کرونا در گیلان؛
وضعیت کرونا در گیلان وخیم تر شد
7 مرداد 01

گیل خبر/ آخرین وضعیت کرونا در گیلان؛شهرستان های رودبار ،رودسر،شفت و لاهیجان در وضعیت قرمز کرونایی و شهرستان های انزلی،رشت،سیاهکل،رضوانشهر و لنگرود در وضعیت نارنجی قرار گرفتند.

 شهرستان های املش، آستارا،آستانه اشرفیه،صومعه سرا،فومن،ماسال و تالش نیز در وضعیت زرد کرونایی قرار ...

گیل خبر/ مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت اعلام کرد: بر اساس آخرین به روز رسانی ها، تعداد شهرهای با وضعیت قرمز از ۵۷ به ۱۲۰ و تعداد شهرهای با وضعیت نارنجی از ۸۶ به ۱۱۲ شهر افزایش ...

 گیل خبر/آخرین وضعیت کرونا در گیلان؛شهرستان های سیاهکل و لاهیجان در وضعیت نارنجی کرونایی و شهرستان های آستانه و تالش در وضعیت آبی  و سایر شهرستان های گیلان نیز در وضعیت زرد قرار گرفتند.

۵۰ شهر کشور در وضعیت قرمز ...

گیل خبر/ وزارت بهداشت اعلام کرد:بر اساس آخرین به روز رسانی ها، بر خلاف هفته های اخیر که تعداد شهرهای با وضعیت قرمز و نارنجی در کشور، صفر بود در حال حاضر ۴ شهر در وضعیت قرمز و ۱۴ شهر ...

گیل خبر/رنگ بندی کرونایی کشور:مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت اعلام کرد:بر اساس آخرین به روز رسانی ها، همانند هفته های گذشته، هیچ یک از شهرهای کشور در وضعیت قرمز و نارنجی نیستند.

تعداد شهرهای با وضعیت زرد از ...

گیل خبر/ مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت اعلام کرد:

بر اساس آخرین به روز رسانی‌ها، همانند هفته‌های گذشته، هیچ یک از شهرهای کشور در وضعیت قرمز و نارنجی نیستند.تعداد شهرهای با وضعیت زرد از ۱۰۶ به ۹۱ شهر ...

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی گیلان از قرارگیری دو شهرستان رودبار و ماسال در وضعیت زرد کرونایی خبر داد و گفت: طبق اعلام وزارت بهداشت تعداد شهرهای آبی گیلان از ۱۴ شهر به ۱۲ شهر کاهش یافته است.گیل خبر/ به گزارش ...

گیل خبر/ آخرین رنگبندی کرونایی در گیلان:  شهرستان های رودسر،لنگرود، لاهیجان،آستانه،رشت،صومعه سرا،فومن،تالش و آستارا در وضعیت آبی و سایر شهرستان های گیلان در وضعیت زرد کرونایی قرار گرفتند.

آخرین وضعیت رنگبندی شهرهای کشور

بر اساس آخرین به روز رسانی ها، هیچ یک از شهرهای ...

گیل خبر/ آخرین وضعیت کرونا در گیلان؛ شهرستان های رودسر، لنگرود، آستانه، رشت،صومعه سرا،فومن،تالش و آستارا در وضعیت آبی و سایر شهرستان ها ی گیلان در وضعیت زرد کرونایی قرار گرفتند.

افزایش تعداد شهرهای با وضعیت آبی در کشور

بر اساس آخرین به روز ...

گیل خبر/ آخرین وضعیت کرونا در گیلان؛شهرستان‌های بندرانزلی ، صومعه سرا، ماسال، شفت، رودبار، سیاهکل و املش بدون تغییر در وضعیت زرد کرونایی و شهرستان های رشت، لاهیجان ، رضوانشهر ، آستانه اشرفیه ، آستارا ، تالش ، فومن ، لنگرود ...

گیل خبر/ آخرین وضعیت کرونا در گیلان؛شهرستان‌های رشت ،خمام ،بندر انزلی ،رودبار ،ماسال ،سیاهکل ،لاهیجان ،املش ،رضوانشهر ،صومعه سرا ،شفت و آستانه همچنان در وضعیت زرد کرونایی قرار دارند و شهرستان های آستارا ،تالش ،فومن ،لنگرود و رودسر به رنگ ...

گیل خبر/ مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت اعلام کرد: بر اساس آخرین به روز رسانی ها، تعداد شهرهای با وضعیت قرمز در کشور از ۲ به ۰ شهر رسید. همچنین تعداد شهرهای با وضعیت نارنجی از ۴۸ ...

گیل خبر/ شهرهای آستارا، انزلی، صومعه سرا، لاهیجان، رودبار و رودسر در وضعیت قرمز کرونایی و سایر شهرستان های گیلان در وضعیت نارنجی کرونایی قرار گرفتند

کاهش شهرهای با وضعیت قرمز در کشور

مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت اعلام ...

سخنگوی علوم پزشکی گیلان عنوان کرد
ورود مسافران به گیلان؛ عامل نارنجی شدن وضعیت کرونایی
18 آبان 00

سخنگوی علوم پزشکی گیلان، یکی از مهمترین عوامل نارنجی شدن رودبار را همجواری با سایر استان ها دانست و افزود: ورود مسافران به گیلان زمینه نارنجی شدن شهرستان ها را فراهم می کند.

گیل خبر/ به نقل از ایسنا؛ دکتر فردین مهرابیان ؛  شهرستان های ...