معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی از موافقت شورای عالی مسکن با ثبت نام آقایان مجرد ۱۸ سال به بالا در سامانه نهضت ملی مسکن خبر داد.گیل خبر/ به نقل از مهر؛ محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه ...

وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: تمام موانع برای ثبت‌نام مجردها برداشته شده و متقاضیان بالای ۱۸ سال سن می‌توانند در سامانه نام‌نویسی کنند.گیل خبر/ به نقل از ایلنا: رستم قاسمی درباره تعیین تکلیف مجردها، فارغ از جنسیت برای ثبت‌نام ...