یک نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ۳ میلیون خانوار دچار فقر مطلق هستند، گفت: تعداد خانوارهایی که دارای توانمندی بالا هستند نیز در کشور زیاد داریم و ضریب جینی در کشور نشان می‌دهد با این اختلافی که ایجاد ...

گزارش رسمی وزارت رفاه می‌گوید: بیش از یک سوم ایرانیان، نه در فقر، بلکه در فقر مطلق زندگی می‌کنند. طبق این گزارش تکان دهنده که اخیراً منتشر شده، تعداد افرادی که تا یک سال پیش زیر خط فقر مطلق بوده ...