سخنگوی پروژه واکسن رازی کووپارس به اظهارات وزارت بهداشت که عنوان می‌کند اثربخشی واکسن رازی کافی نیست، واکنش نشان داد.گیل خبر/ به نقل از میزان، محمدحسین فلاح مهرآبادی سخنگوی پروژه واکسن رازی کووپارس در واکنش به اظهارات وزارت بهداشت که ...