وزیر بهداشت، پوکی استخوان را بیماری خاموشی عنوان کرد و گفت: بیش از نیمی (۶۲ درصد) از زنان و حدود یک‌سوم مردان بالای ۶۰ سال دچار این بیماری هستند. سهم کشور ما از شکستگی ناشی از پوکی استخوان ۱۷۰ هزار ...