نفرات برتر روز اول مسابقات بدمینتون ساحلی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان گیلان در رشته بانوان مشخص شدند.گیل خبر/ به گزارش روابط عمومی هیات بدمینتون استان گیلان، روز اول مسابقات بدمینتون ساحلی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان گیلان در رشته ...