رئیس مرکز سنجش، پذیرش و فارغ‌التحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی دستورالعمل بازگشت به تحصیل پذیرفته‌شدگان و دانشجویان بازمانده از تحصیل را در رشته‌های غیرپزشکی این دانشگاه اعلام کرد.گیل خبر/ به نقل از مهر، معصومه طباطبایی رئیس مرکز سنجش، پذیرش و فارغ‌التحصیلی دانشگاه ...