معاون علوم پزشکی گیلان از آغاز تزریق دوز بوستر واکسن کرونا برای کادر بهداشت و درمان گیلان طبق اولویت‌های اول تزریق واکسن در زمان شروع واکسیناسیون، خبر داد.گیل خبر/به نقل از ایسنا: دکتر انوش دهنادی مقدم، از آغاز تزریق دوز بوستر ...