دادستان رودبار از دستگیری شهردار سابق رستم آباد و یکی از معاونین شهرداری این شهر خبر داد و گفت: این افراد به اتهام اختلاس بازداشت شده اند.گیل خبر/ به نقل از مهر: اسماعیل رستمی با اشاره به خبر دستگیری شهردار ...