نماینده مجلس و از اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس می‌گوید: طرح صیانت در صورت رأی‌آوری به صورت آزمایشی اجرا می‌شود.گیل خبر/ به نقل از جماران: نماینده مجلس و از اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس می‌گوید: طرح صیانت در ...