نماینده مردم بندرانزلی در مجلس شورای اسلامی گفت: به زحمتکشان نیروی انتظامی این قول را از طرف مجلس یازدهم می دهیم که شرایط دریافتی عزیزان را پیگیری و ترمیم کنیم.گیل خبر/ به گزارش ایسنا؛ احمد دنیامالی در تذکری شفاهی در ...