دغدغه های فرهنگی(44)؛افشین جعفری خواه
آن که گفت آری, آن که گفت نه
20 شهریور 01

گیل خبر/ در پی فراخوان پایگاه خبری تحلیلی گیل خبر به منظور طرح مباحث حرفه‌ای و بیان چالش‌ها و مشکلات حوزه فرهنگ و هنر و همچنین ایجاد گفتمان توسعه فرهنگی توسط متخصصین امر در استان گیلان، از این پس ذیل عنوان "دغدغه‌های ...

افشین جعفری خواه
زیر سایه ارغوان
23 مرداد 01

گیل خبر/افشین جعفری خواه: آشنایی من با امیر هوشنگ ابتهاج در اوایل دهه هفتاد در دوران دانشجویی با کتاب "حافظ به سعی سایه" آغاز شد.در همه این سالها اشعارش را دنبال کرده ام چون او فقط شاعر نبود بلکه فلسفه ...

دغدغه های فرهنگی(40)؛افشین جعفری خواه
پیک نیک در میدان جنگ
8 مرداد 01

گیل خبر/ در پی فراخوان پایگاه خبری تحلیلی گیل خبر به منظور طرح مباحث حرفه‌ای و بیان چالش‌ها و مشکلات حوزه فرهنگ و هنر و همچنین ایجاد گفتمان توسعه فرهنگی توسط متخصصین امر در استان گیلان، از این پس ذیل عنوان "دغدغه‌های ...

دغدغه های فرهنگی(39)؛افشین جعفری خواه
دشمن مردم
1 مرداد 01

گیل خبر/ در پی فراخوان پایگاه خبری تحلیلی گیل خبر به منظور طرح مباحث حرفه‌ای و بیان چالش‌ها و مشکلات حوزه فرهنگ و هنر و همچنین ایجاد گفتمان توسعه فرهنگی توسط متخصصین امر در استان گیلان، از این پس ذیل عنوان "دغدغه‌های ...

افشین جعفری خواه؛
پدر رفت
25 تیر 01

گیل خبر/ افشین جعفری خواه

یک ساعت از نیمه شب 25 تیر 1401 گذشته که با یک پست اینستاگرامی دختر استاد عزیزم اسماعیل شنگله, بغض در گلو به ناگهان انباشته شده و تصاویر بهترین خاطراتم همچون فلاش بک در فیلم ها ...

دغدغه های فرهنگی(37)؛افشین جعفری خواه
سینما نمادی از تمدن
13 خرداد 01

گیل خبر/ در پی فراخوان پایگاه خبری تحلیلی گیل خبر به منظور طرح مباحث حرفه‌ای و بیان چالش‌ها و مشکلات حوزه فرهنگ و هنر و همچنین ایجاد گفتمان توسعه فرهنگی توسط متخصصین امر در استان گیلان، از این پس ذیل ...

افشین جعفری خواه
زرین زنان ایرانی
8 خرداد 01

گیل خبر/افشین جعفری خواه

 بیم و امید دو کفه ترازو در هر جامعه ی در حال رشد است,نه بیم محض و نه امید محض نمی تواند جامعه ی انسانی را رشد دهد, جوامع در موقعیت های دراماتیک رشد می کنند و ...

دغدغه های فرهنگی(36)؛افشین جعفری خواه
تراژدی پول!!!
4 خرداد 01

گیل خبر/ در پی فراخوان پایگاه خبری تحلیلی گیل خبر به منظور طرح مباحث حرفه‌ای و بیان چالش‌ها و مشکلات حوزه فرهنگ و هنر و همچنین ایجاد گفتمان توسعه فرهنگی توسط متخصصین امر در استان گیلان، از این پس ذیل عنوان "دغدغه‌های ...

افشین جعفری خواه؛
گس بند نماد رشت و مردم هنر دوستش
3 خرداد 01

گیل خبر/ افشین جعفری خواه

هرگز فراموش نمی کنم که برای برگزاری کنسرت موسیقی با مجوز وزارت ارشاد نه اداره کل ارشاد اسلامی گیلان به عنوان مدیر مجموعه فرهنگی و هنری چه چیزها دیدم و چه پاسخ ها دادم و اسنادی ...

دغدغه های فرهنگی(34)؛افشین جعفری خواه
بانوی بازیگر
25 اردیبهشت 01

گیل خبر/ در پی فراخوان پایگاه خبری تحلیلی گیل خبر به منظور طرح مباحث حرفه‌ای و بیان چالش‌ها و مشکلات حوزه فرهنگ و هنر و همچنین ایجاد گفتمان توسعه فرهنگی توسط متخصصین امر در استان گیلان، از این پس ذیل ...

افشین جعفری خواه؛
ایستگاه آخر
16 اردیبهشت 01

گیل خبر/ افشین جعفری‌خواه

وقتی درباره فرهنگ حرف می زنیم ده ها متولی و مدعی می آیند و تلقی شان از فرهنگ عموما تبلیغ و ارشاد است , از قدیم گفته اند که" آزموده را آزمودن خطاست" اما چون ما اصرار ...

دغدغه های فرهنگی(32)؛افشین جعفری خواه
هنرمندان سنگ زیرین آسیاب
9 اردیبهشت 01

گیل خبر/ در پی فراخوان پایگاه خبری تحلیلی گیل خبر به منظور طرح مباحث حرفه‌ای و بیان چالش‌ها و مشکلات حوزه فرهنگ و هنر و همچنین ایجاد گفتمان توسعه فرهنگی توسط متخصصین امر در استان گیلان، از این پس ذیل ...

افشین جعفری خواه؛
هنرمندان آتش به اختیار
30 فروردین 01

گیل خبر/ افشین جعفری خواه

این روزها دغدغه های محیط زیستی جهانی شده اند و از هر گوشه ای از دنیا صداهایی بلند شده برای گرمایش زمین, برای تغییرات اقلیمی کره زمین , برای خشکسالی و ..... اما کمتر مقام سیاسی ...

دغدغه های فرهنگی(28)؛افشین جعفری خواه
ما آزموده ایم در این شهر بخت خویش, بیرون کشید باید از این ورطه رخت خویش
25 اسفند 00

گیل خبر/ در پی فراخوان پایگاه خبری تحلیلی گیل خبر به منظور طرح مباحث حرفه‌ای و بیان چالش‌ها و مشکلات حوزه فرهنگ و هنر و همچنین ایجاد گفتمان توسعه فرهنگی توسط متخصصین امر در استان گیلان، از این پس ذیل عنوان ...

دغدغه های فرهنگی(27)؛افشین جعفری خواه
صلیب گچی و Z بازی
22 اسفند 00

گیل خبر/ در پی فراخوان پایگاه خبری تحلیلی گیل خبر به منظور طرح مباحث حرفه‌ای و بیان چالش‌ها و مشکلات حوزه فرهنگ و هنر و همچنین ایجاد گفتمان توسعه فرهنگی توسط متخصصین امر در استان گیلان، از این پس ذیل عنوان ...

دغدغه های فرهنگی(26)؛افشین جعفری خواه
ولادیمیر علیه ولادیمیر
14 اسفند 00

گیل خبر/ در پی فراخوان پایگاه خبری تحلیلی گیل خبر به منظور طرح مباحث حرفه‌ای و بیان چالش‌ها و مشکلات حوزه فرهنگ و هنر و همچنین ایجاد گفتمان توسعه فرهنگی توسط متخصصین امر در استان گیلان، از این پس ذیل عنوان ...

دغدغه های فرهنگی(24)؛افشین جعفری خواه
هنرمند بی نیاز از مدیریت است
20 بهمن 00

گیل خبر/ در پی فراخوان پایگاه خبری تحلیلی گیل خبر به منظور طرح مباحث حرفه‌ای و بیان چالش‌ها و مشکلات حوزه فرهنگ و هنر و همچنین ایجاد گفتمان توسعه فرهنگی توسط متخصصین امر در استان گیلان، از این پس ذیل عنوان ...

دغدغه های فرهنگی(20)؛افشین جعفری خواه
بنیاد رادی جایش فقط رشت است
5 دی 00

گیل خبر/ در پی فراخوان پایگاه خبری تحلیلی گیل خبر به منظور طرح مباحث حرفه‌ای و بیان چالش‌ها و مشکلات حوزه فرهنگ و هنر و همچنین ایجاد گفتمان توسعه فرهنگی توسط متخصصین امر در استان گیلان، از این پس ذیل عنوان ...

دغدغه های فرهنگی(19)؛افشین جعفری خواه
چراغ سبز به رنگ آبی
30 آبان 00

گیل خبر/ در پی فراخوان پایگاه خبری تحلیلی گیل خبر به منظور طرح مباحث حرفه‌ای و بیان چالش‌ها و مشکلات حوزه فرهنگ و هنر و همچنین ایجاد گفتمان توسعه فرهنگی توسط متخصصین امر در استان گیلان، از این پس ذیل ...

دغدغه های فرهنگی(12)؛افشین جعفری خواه
رشت، شهرتر از شهرهای دیگر
20 مهر 00

گیل خبر/ در پی فراخوان پایگاه خبری تحلیلی گیل خبر به منظور طرح مباحث حرفه‌ای و بیان چالش‌ها و مشکلات حوزه فرهنگ و هنر و همچنین ایجاد گفتمان توسعه فرهنگی توسط متخصصین امر در استان گیلان، از این پس ذیل عنوان ...