عصر امروز یا صبح چهارشنبه با امضا نمایندگان اردبیل؛
بهنامجو استاندار گیلان می شود؟
18 مهر 00

گیل خبر/ شنیده ها از فضای سیاسی استان و راهروهای وزارت کشور از این حکایت دارد که عصر امروز و یا صبح چهارشنبه اکبر بهنامجو استاندار سابق استان اردبیل در دولت قبل توسط هیات دولت بعنوان استاندار جدید گیلان منصوب ...