به موجب حکمی از سوی دکتر سیدمسعود میرکاظمی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور؛ دکتر علی جاویدانه بعنوان سرپرست سازمان نقشه برداری کشور منصوب شد. گیل خبر/ به گزارش روابط عمومی سازمان نقشه برداری کشور، صبح ...