برخی رسانه‌ها شمار تلفات این حمله را تا 30 کشته نیز گفته اند اما منابع رسمی تاکنون این خبر را تائید و یا رد نکرده اند. گیل خبر/ به نقل از ایرنا: مقامات بیمارستانی استان قندوز در شمال افغانستان اعلام کردند ...