رویترز مدعی شد: هکر ۱۳ ساله چینی به نام سون جیسو باعث توقف خدمات فیسبوک و واتس اپ و اینستاگرام شده است.گیل خبر/ به نقل از رویترز: هکر ۱۳ ساله چینی به نام سون جیسو باعث توقف خدمات فیسبوک و ...