سخنگوی شورای اسلامی شهر رشت با اشاره به تشکیل کمیسیون توسعه پایدار گفت که موضوع بهره‌مندی برخی از مدیران عزل شده شهرداری رشت در دوره‌های گذشته از حقوق و مزایای مدیریتی در دستور کار شورای ششم قرار دارد.گیل خبر/ به ...