گیل خبر/ گیلان خطه سر سبزی است که در کناره دریای خزر قرار دارد و از گذشته تا کنون تمام مردم  آن را به عنوان یکی از زیباترین و سرسبز ترین استان های کشور می شناسند. این شهر همچنین جاذبه ...