جعفر چیره دست
بومی یا غیربومی؟
9 مهر 00

گیل خبر/ جعفرچیره دست

بومی یا غیربومی؟
آزمون تجدیدی شهریور!

تقارن آغاز سال تحصیلی جدید و مسئله انتخاب استاندار برای استان گیلان، یادآور خاطرات همکلاس هایی است که علیرغم تجدیدی در شهریور و اعلام نشدن نتایج آزمون آن، با ما در کلاس حضور ...