وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه قیمت خوردو به تدریج تا پایان سال کاهش خواهد یافت، گفت: قیمت‌های کنونی بازار خودرو غیر منطقی است و باید کاهش یابد.گیل خبر/ به گزارش ایرنا، «سیدرضا فاطمی امین» امروز (شنبه اول ...

وزیر صمت گفت: واردات خودرو تا پایان سال کار اشتباهی است، زیرا حجم زیادی از منابع ارزی را درگیر و قیمت ارز افزایش پیدا می‌کند و باعث تورم می‌شود که به ضرر کل جامعه است.گیل خبر/ به نقل از صدا ...